dubravy

31. 7. 2015

O pohár SNP

Každoročne sa v našej obci, na multifunkčom ihrisku, koná futbalový turnaj "O Pohár SNP" v malom futbale. Na turnaji si pravidelne zmeria sily niekoľko mužstiev z Dúbrav a okolitých obcí.  Umiestnené mužstvá získajú poháre, medaily a vecné ceny.

Ďakujeme všetkým sponzorom, ktorí podporujú uvedené podujatia. Pochvala patrí aj organizátorom a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhajú pri zabezpečení turnaja.