dubravy

31. 1. 2017

Žiadosť o spoluprácu občanov o hlásenie pohybu líšok za účelom individuálneho spôsob lovu líšky v intraviláne obce Dúbravy na základe rozhodnutia Okresného úradu Zvolen.

Vzhľadom na to, že v poslednom období bol v našej obci zaznamenaný pohyb väčšieho počtu líšok, ktoré obyvateľom napáchali značné škody, Obecný úrad v Dúbravách podal dňa 13.1.2017 žiadosť na Okresný úrad vo Zvolene, pozemkový a lesný odbor o povolenie mimoriadneho lovu líšok na nepoľovných plochách v obci Dúbravy. Na základe uvedenej žiadosti vydal Okresný úrad vo Zvolene povolenie na individuálny spôsob lovu líšky v intraviláne obce Dúbravy v čase odo dňa doručenia tohto rozhodnutia užívateľovi poľovného revíru do 28.2.2017. V tejto súvislosti žiadame občanov o spoluprácu nahlasovaním momentálneho pohybu líšok v našej obci na t.č. 0903493917 za účelom uskutočnenia ich lovu.