dubravy

3. 2. 2017

Verejná vyhláška o doručení rozhodnutia Hlavného banského úradu, Banská Štiavnica

Vysvetlenie: Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici vydal dňa 12.10.2016 rozhodnutie, ktorým zamietol návrh spoločnosti EMED Slovakia, s.r.o. na určenie dobývacieho priestoru Detva, ktorému sme sa všetci obyvatelia Podpoľania potešili.

Hlavný banský úrad v Banskej Štiavnici na základe odvolania spoločnosti EMED Slovakia, s.r.o., dňa 25.1.2017 rozhodol, že ruší horeuvedené rozhodnutie a vec vracia Obvodnému banskému úradu v Banskej Bystrici na nové prejednanie a rozhodnutie. Rozhodnutie vydané Hlavným banským úradom v Banskej Štiavnici je konečné a nie je možne sa voči nemu odvolať. K uvedenému uvádzame:

Právnym nástupcom firmy EMED Slovakia s.r.o.  bola od 14.9.2016 do 9.12.2016 firma MNG Slovakia s.r.o. Stupava, od 10.12.2016 bola firma MNG Slovakia s.r.o. zlúčená s firmou BPP House s.r.o. Stupava a od 22.12.2016 je právnym nástupcom uvedených firiem firma A1 RE s.r.o. Stupava.