dubravy

20. 3. 2017

Dobrovoľnícky hasičský zbor Dúbravy - hľadáme 5 dobrovoľníkov.

Podľa nového zákona, musí mať obec nad 500 obyvateľov zriadený dobrovoľný hasičský zbor.  Hľadáme 5 dobrovoľníkov, ktorí sú ochotní vykonávať dobrovoľnícku hasičskú službu. Záujemcovia hláste na tel. č. 045-5459520, 0914113569 alebo na facebooku a na e-mail adrese: obec@dubravy.sk