dubravy

26. 4. 2017

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

 Oznamujeme občanom, že dňa 02.05.2017 /utorok/ bude v čase od 8:00 do 13:00 hod.

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy

prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s..

 

Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta uvedené v prílohe.