dubravy

29. 6. 2017

Upozornenie!

Obec Dúbravy, prevádzkovateľ  verejnej kanalizácie v obci  žiada občanov,  aby nesplachovali vlhčené vreckovky, textílie, obaly z kozmetiky, osviežovačov vzduchu a biologický odpad do WC.  Uvedené spôsobuje upchávanie kanalizácie a poškodenie čerpadiel s  čím sa obci  zvyšujú náklady na údržbu  kanalizácie. V prípade, že sa bude tento problém naďalej vyskytovať bude obec nútená zohľadniť tieto náklady v poplatkoch za kanalizáciu.