dubravy

7. 7. 2017

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

 

Výsledky volieb do VÚC v obci Dúbravy

Zo 799 voličov oprávnených voliť v našej obci, sa volieb zúčastnilo 343 voličov, čo činí takmer 43%.

 

Počet získaných hlasov pre voľby predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja:

1.      Ján Lunter                   131

2.      Marian Kotleba             126

3.      Martin Juhaniak             39

4.      Igor Kašper                   24

5.      Pavel Greksa                   4

6.      Miroslav Gálik                  2

7.      Milan Urbáni                    2

8.      Michal Kantor, Martin Klus, Stanislav Mičev, Zdenek Očovan, Alena Pivovarčiová získali po 1 hlase

 

Počet získaných hlasov pre voľby do zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja:

1.      Ján Šufliarský              169

2.      Miroslav Suja               117

3.      Róbert Záchenský        106

4.      Marek Mališ                   89

5.      Roman Malatinec           74

6.      Stanislav Horník            68

7.      Ľubomír Bahleda           48

8.      Imrich Paľko                 45

9.      Jozef Pavlov                  43

10.  Roman Vrťo                    43

11.  Štefan Krnáč                   30

12.  Ján Spodniak                  30

13.  Jana Kuzárová                 23

14.  Vladimír Fekiač                19

15.  Ľubica Lapinová               18

16.  Dušan Pohorelec              14

17.  František Chamula           11

18.  Boris Vilhan                      9

19.  Štefan Vyletel                   8

20.  Oľga Klincová                   7

21.  Anton Trebuľa                   7
 

 

Zverejnenie adresy a elektronickej adresy na doručenie

oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

v Dúbravách pre Voľby do orgánov samosprávnych krajov

 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana alebo koalícia starostke obce do 5. októbra 2017Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenie doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť v listinnej alebo elektronickej forme. V listinnej forme na adresu Obec Dúbravy, Obecný úrad, Dúbravy 196, 962 12  Dúbravy a v elektronickej forme na adresu obecαdubravy.sk, prípadne katarina.janokovaαdubravy.dcom.sk.

 

V zmysle § 8 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov má Obec Dúbravy utvorené 3 volebné okrsky.

 
 

URČENIE VOLEBNÝCH OKRSKOV PRE VOĽBY DO VÚC

V zmysle rozhodnutia predsedu NR SR Vám oznamujeme, že v obci Dúbravy pre voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 starosta obce určil nasledovné volebné okrsky a nasledovné volebné miestnosti:

 

Okrsok č. 1: Dúbravy č. 196 - sála KD

Okrsok č. 2: Dúbravy - Hradná č. 397

Okrsok č. 3: Dúbravy - Iviny č. 259 - predajňa