dubravy

2. 9. 2017

Úrad vlády zrušil výzvu na podporu rozvoja športu. Naša obec žiadala o vybavenie detského ihriska v areáli MŠ.

Naša obec podala v termíne do 31.3.2017 žiadosť na úrad vlady SR o dotáciu na hracie prvky pre detské ihrisko v areáli MŠ. Dňa 30.8.2017 vyšla správa, že úrad vlády zrušil dotačnú výzvu na podporu rozvoja a športu na rok 2017, viac: https://www.aktuality.sk/clanok/517205/urad-vlady-zrusil-dotacnu-vyzvu-na-podporu-rozvoja-sportu/  a v prílohe.