dubravy

8. 9. 2017

Ponuka voľného pracovného miesta

 

CUKRÁRENSKÁ VÝROBA JOLL s.r.o., Nám. SNP 16, 962 12  Detva

                                                    hľadá a príjme

- cukrárku cukr. výrobkov,

- prípadne pomocnú cukrárku

 

Bližšie info: viď. príloha

Prílohy: