dubravy

26. 1. 2018

Upozornenie občanov na povinnosť pravidelného čistenia a kontrolu komínov

 

Nakoľko v priebehu roka 2017 a začiatku roka 2018 sa v štatistike požiarovosti neustále objavujú požiare komínov - požiare sadzí v nevyčistených komínoch  resp. požiare od vykurovacích telies je nutné informovať občanov na povinnosti, ktoré im vyplývajú pri používaní palivových spotrebičov a komínov, na ich pravidelné čistenie a kontrolu.