dubravy

9. 3. 2018

Kvalita vody z verejného vodovodu

Vážení občania,

 
oznamujeme Vám, že voda z verejného vodovodu javí senzorické nedostatky, ktorým je zakál, ktorý nie je spôsobený nedostatočnou prevádzkou vodovodu ale geologickým podložím v našom katastri t.j.  kvalitou podzemnej vody. Odborníci nezaručujú, že tento nedostatok sa odstráni úpravou pitnej vody na úpravni pitnej vody. 
 
O ukončení tohto javu Vás budeme informovať.