dubravy

12. 4. 2018

Cenová ponuka na predzásobovanie uhoľnými palivami pre rok 2018

 CENOVÁ PONUKA NA PREDZÁSOBENIE

Uhoľné sklady ZVOLEN

fir.Komerx palivá s. r. o.

Oznamujú, že od 1. apríla 2018 prijímajú objednávky na
zásobenie uhoľnými palivami pre rok 2018

Kocka hnedá CR Světec

16,99 €/q

Orech hnedý ČR Světec

16,61 €/q

Koks

32,98 €/q

Brikety Nemecko

18,24 €/q

Ekohrášok

22,98 €/q

Kocka čierna Poľsko

22,98 €/q

 

 

Využite sezónne ceny platné len do 3l.mája

2018

V apríli a v máji dovoz
ZDARMA !

Príjem objednávok: Komerx palivá s.r.o., Lieskovská cesta 2675, Lieskovec

     tel. číslo: 045/5321305, 045/5382671,0917124069

     Pondelok až piatok od 7.00 do 14.00 hod.