dubravy

14. 8. 2018

Národný projekt "Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete"

 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky realizuje projekt v rámci prevencie kriminality.

 

Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS).