dubravy

29. 1. 2019

Urbárska spoločnosť - Pozemkové spoločenstvo Dúbravy

 

POZVÁNKA

Výbor Urbárskej spoločnosti Dúbravy - Pozemkové spoločenstvo podľa platného zákona o pozemkových spoločenstvách Zč. 97/2013 Z. z. zvoláva schôdzu riadneho zhromaždenia členov 

10.03.2019 /nedeľa/ o 15:00 hodine v Kultúrnom dome obce Dúbravy.

Prílohy: