dubravy

Informačná tabuľa

29. 11. 2018

Príde k nám Mikuláš

 
29. 11. 2018

Oznam

  Obecný úrad v Dúbravách bude v dňoch 03.12.2018 a 04.12.2018 zatvorený z dôvodu účasti zamestnancov na školení.
26. 11. 2018

Registrácia chovu hospodárskych zvierat

Regionálna veterinárna a potravinová správa vo Zvolene v nadväznosti na aktuálny vývoj nákazovej situácie vo výskyte afrického moru ošípaných (AMO) a s tým súvisiace možné zavlečenie nákazy aj na územie Slovenskej republiky v rámci krokov týkajúcich sa pripravenosti na nákazu a potrebu mať prehľad o súčasnom stave počtu doposiaľ neregistrovaných nekomerčných chovov ošípaných (chov určený na vlastnú spotrebu) s celkovým stavom 1 a viac kusov .....
23. 10. 2018

Rádio Regina u Vás

Rádio Regína Vás  pozýva na verejnú rozhlasovú nahrávku programu RTVS - Rádio Regina STRED 9. novembra 2018 o 19:00 hod. do Kultúrneho centra Andreja Sládkoviča v Detve.   Vstup na podujatie je voľný.
11. 10. 2018

Oznam OO PZ v Detve

Obvodné oddelenie policajného zboru (OO PZ) v Detve oznamuje občanom, že dňa 17.10. 2018 bude v budove OO PZ v Detve plánovaná odstávka elektrickej energie v čase od 7.45 do 14.00 hod. Z uvedeného dôvodu nebude možné vybaviť doklady na oddelení dokladov a ani na okresnom dopravnom inšpektoráte.  
3. 10. 2018

Škola varenia pre deti

Občianske združenie Podpoľanie a držiteľ značky Regionálny produkt Reštaurácia PIVNICA PRI STUDNI Vás pozývajú na Školu varenia pre deti.
2. 10. 2018

Zaradenie autobusovej zastávky pre spoj Zvolen - Dúbravy s odchodom o 12:20 hod. z autobusovej stanice Zvolen

Oznamujeme občanom, že Slovenská autobusová dopravy, a.s. Zvolen na základe žiadosti Obce Dúbravy, zaradila do cestovného poriadku autobusovú zastávku pri Hotely Poľana (pri zámku) vo Zvolene pre spoj Zvolen - Dúbravy s odchodom o 12:20 hod. z autobusovej stanice Zvolen. Upozorňujeme, že zastávka bola zaradená iba na skúšku, preto je potrebné, aby ju obyvatelia využívali.
1. 10. 2018

Oznámenie pre chovateľov a držiteľov hospodárskych zvierat

Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen oznamuje, že dňom 01.09.2018 nadobudol účinnosť zákon č. 184/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopľňa zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopľňajú niektoré zákony. Zmena nastala v § 23 - Zabíjanie zvierat pre súkromnú domácu spotrebu, ktorého znenie je nasledovné : 1) Hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy a zver z farmového chovu .....
28. 9. 2018

Dni mesta Detva

Mesto Detva Vás pozýva na Dni mesta Detva 2018, spojené s oslavou 380. výročia založenia Detvy  
26. 9. 2018

Poverenie pre vykonávanie ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver

       Okresný úrad Zvolen, pozemkový a lesný odbor ako orgán vecne, miestne a funkčne príslušný na konanie podľa zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácií miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov takto   r o z h o d o l: p odľa § 4 ods. 6 a v súlade s ustanovením § 74 ods. 1 písm.c zákona 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých .....
26. 9. 2018

Dni obce Očová

17. 9. 2018

Prerušenie telekomunikačnej prevádzky v obci Dúbravy dňa 18.9.2018 z technických príčin.

Slovak Telekom oznamuje svojím zákazníkom, že v utorok 18.9.2018 bude v čase od 8.00 hod. do 17.00 hod. prerušená telekomunikačný prevádzka z dôvodu zmeny technológie MTS, v ktorej sú prevádzkované telekomunikačné služby v lokalite obce Dúbravy.
14. 9. 2018

Oznámenie o prerokovaní návrhu Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Poľana na roky 2019 - 2048

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie o z n a m u j e, že dňa 05.10.2018 o 10:00 hod. sa v zasadačke na prízemí na Mestskom úrade v Detve, ul. J. G. Tajovského č. 7, Detva bude konať verejné prerokovanie návrhu Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Poľana na roky 2019 -2048. Oznámenie CHVU Poľana   Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Poľana na roky 2019 - 2048 Zoznam .....
28. 8. 2018

Ponuka spoločnosti NetSpace Detva

  Vážení občania, spoločnosť NetSpace Detva v týchto dňoch dokončuje v našej obci výstavbu optickej siete.  Do konca roka 2018 Vám ponúka špeciálnu akciu na zriadenie balíkov NUO iba za 1€. Taktiež vám ponúka dvojročnú akciu na všetkých 200 televíznych programov so 7-dňovým televíznym archívom a 100 MB internetom iba za 19,99€ mesačne. K tomu pevná linka zadarmo. Leták s akciovou ponukou služieb NUO ste dostali v .....
27. 8. 2018

Výstup k pamätníku SNP 2018

                                                Pozvánka         Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Dúbravách organizuje pri príležitosti 74. výročia SNP kladenie vencov pri pamätnej tabuli v obci a pri pamätníku na Ivinách Valjuškovej spolu s výstupom k pamätníku na Valjuškovej. .....
27. 8. 2018

Upozornenie Krajského riaditeľstva Policajného zboru

                Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici 863 dopravných nehôd 13 usmrtených osôb 94 osôb ťažko zranených a 381 osôb ľahko zranených     Uvedené údaje sú za obdobie od 1. januára do 12. augusta 2018 len za Banskobystrický kraj. Alarmujúce čísla, za ktorými sa ukrývajú skutočné ľudské tragédie, ale aj nezodpovedné a riskantné .....
14. 8. 2018

Národný projekt "Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete"

  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky realizuje projekt v rámci prevencie kriminality.   Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS).  
19. 7. 2018

Oznámenie o rekonštrukcii verejnej telekomunikačnej siete

Firma NetSpace s.r.o. oznamuje rekonštrukciu verejnej telekomunikačnej siete, ktorú bude realizovať v období od 23.07.2018 do 23.11.2018
17. 7. 2018

Letné preteky na Masarykovom dvore

Masarykov dvor Vás pozýva na letné preteky EQUISTYLE CUP 9. KOLO M SSO DETí A JUNIOROV v dňoch 28. - 29.7.2018
11. 7. 2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa budú konať v sobotu 10. novembra 2018.
3. 7. 2018

Zájazd na termálne kúpalisko Aquatermal Strehová

Výbor členskej základne COOP Jednoty v Detve organizuje pre svojich členov, teda aj pre členov z Dúbrav, v sobotu 14. júla 2018 zájazd na termálne kúpalisko Aquatermal Strehová.   Člen COOP Jednoty a jeden rodinný príslušník bude mať cestu a vstup na kúpalisko zdarma.     Odchod autobusu je z Detvy námestia – autobusová stanica o 7.00 hod. Postupne sa bude stáť na autobusových zastávkach: Detva  - zelenina, základná .....
27. 6. 2018

Show Otta Weitera a jeho hostí

Obec Divín Vás dňa 29.6.2018 (piatok) pozýva na natáčanie obľúbeného televízneho programu  OTTO WEITER SHOW
27. 6. 2018

Rozprávkový les 2018

  Obec Stožok pozýva malých aj veľkých na cestu Rozprávkovým lesom dňa 30.6.2018. Štart o 10:30 hod u Plžikov. Vstupné 5 € za dieťa.
26. 6. 2018

Folklórne slávnosti pod Poľanou

                                Mesto Detva a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí s finančnou podporou   Fondu na podporu umenia   Vás pozývajú na   53. FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI POD POĽANOU V DETVE    06. - 08. júla 2018  
21. 6. 2018

Detský letný tábor

 Masarykov dvor ponúka pre Vaše deti detské letné tábory, týkajúce sa koní a ich života.  
21. 6. 2018

Privítanie prázdnin a Prvé military preteky na Masarykovom dvore

 Masarykov dvor Vás 1.7.2018 srdečne pozýva na Privítanie prázdnin a Prvé military preteky - čaká na Vás pestrý program 
15. 6. 2018

Vyhlásenie času zvyšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo HaZZ vo Zvolene vyhlasuje dňom 15.6.2018 čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.
28. 5. 2018

Tradičná chuť Podpoľania

 Obec Kriváň Vás pozýva na 7. ročník podujatia "Tradičná chuť Podpoľania", ktoré sa bude konať 16.júna 2018 v obci Kriváň.
23. 5. 2018

Deň otvorených dverí Biosferickej rezervácie Poľana

Milí priaznivci Poľany, pozývame Vás na 2. ročník "Deň otvorených dverí Biosferickej rezervácie Poľana" v dňoch 8.6 - 9.6.2018.  
21. 5. 2018

Deň detí - Váľanie mája

 Obec Dúbravy Vás pozýva na Deň detí a Váľanie mája, dňa 26.5.2018 od 13:00 hod. v priestoroch areálu obecného úradu.  
16. 5. 2018

"Zachráň život s Kvapkou krvi."

 Materská škola a Obecný úrad v Dúbravách Vás pozývajú na deň zdravia a ochrany ľudského života v projekte: " Zachráň život s kvapkou krvi", dňa 23.05. 2018 o 13,00 hod v priestoroch okolo kultúrneho domu a ihriska.
12. 4. 2018

Cenová ponuka na predzásobovanie uhoľnými palivami pre rok 2018

  CENOVÁ PONUKA NA PREDZÁSOBENIE Uhoľné sklady ZVOLEN fir.Komerx palivá s. r. o. Oznamujú, že od 1. apríla 2018 prijímajú objednávky na zásobenie uhoľnými palivami pre rok 2018 Kocka hnedá CR Světec 16,99 €/q Orech hnedý ČR Světec .....
3. 4. 2018

Dobrovolná vojenská príprava

  Dobrovoľná vojenská príprava (DVP) je určená pre mladých ľudí, ktorí chcú absolvovať vojenský výcvik a získať základné vedomosti a zručnosti potrebné pre plnenie úloh ozbrojených síl a krízového manažmentu. Oznam Regrutačné skupiny Personálneho úradu OS SR od 19. marca do 27. apríla 2018 prijímajú žiadosti od záujemcov. Registrovať sa môžeš aj elektronicky.    
3. 4. 2018

Príprava uchádzačov na prijímacie skúšky na Akadémiu ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši

       Záujemcovia o vysokoškolské štúdium na Akadémii ozbrojených síl môžu využiť informačné, poradenské a konzultačné služby pre vysoké školy so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ktoré zabezpečujú a organizujú prípravu stredoškolákov na prijímacie skúšky. Bližšie informácie poskytneme záujemcom, pokiaľ nás osobne navštívia v Liptovskom Mikuláši, alebo nám zatelefonujú na číslo 0905 622 170. Osobnú návštevu je .....
15. 3. 2018

Verejný vodovod

Vážení občania! Oznamujeme Vám, že obec Dúbravy vykonáva prevádzkový zásah na objektoch verejného vodovodu: čistenie vodojemu. Uvedený prevádzkový zásah sa vykonáva na základe vzniknutej situácii , ktorou bola dodávka pitnej vody zo zhoršenou kvalitou senzorických vlastností vody, ktorým bol zvýšený zákal dodávanej pitnej vody.   Vzhľadom na to, že sa uvedený stav upravil, boli vykonané nasledovné opatrenia: - bol vykonaný .....
9. 3. 2018

Kvalita vody z verejného vodovodu

Vážení občania,   oznamujeme Vám, že voda z verejného vodovodu javí senzorické nedostatky, ktorým je zakál, ktorý nie je spôsobený nedostatočnou prevádzkou vodovodu ale geologickým podložím v našom katastri t.j.  kvalitou podzemnej vody. Odborníci nezaručujú, že tento nedostatok sa odstráni úpravou pitnej vody na úpravni pitnej vody.    O ukončení tohto javu Vás budeme informovať.  
26. 1. 2018

Upozornenie občanov na povinnosť pravidelného čistenia a kontrolu komínov

  Nakoľko v priebehu roka 2017 a začiatku roka 2018 sa v štatistike požiarovosti neustále objavujú požiare komínov - požiare sadzí v nevyčistených komínoch  resp. požiare od vykurovacích telies je nutné informovať občanov na povinnosti, ktoré im vyplývajú pri používaní palivových spotrebičov a komínov, na ich pravidelné čistenie a kontrolu.
24. 1. 2018

Zvyšovanie správnych poplatkov

  Od 1. januára 2018 sa zvyšujú správne a matričné poplatky (zákon NR SR č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch).   
5. 1. 2018

Úľava na poplatku za komunálny odpad

Upozorňujeme občanov, ktorí si chcú uplatniť  úľavu za vývoz komunálneho odpadu , aby doklady potvrdzujúce úľavu v zmysle schváleného VZN č. 16/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dúbravy  predložili do 31.1.2018.
5. 1. 2018

Upozornenie občanov /daňovníkov/ na podanie daňového priznania.

Upozorňujeme občanov /daňovníkov/, že každý daňovník u ktorého nastali zmeny ovplyvňujúce vyrubenie dane z nehnuteľnosti, dane za psa, je povinný podať do 31.1.2018  na Obecnom úrade v Dúbravách daňové priznanie /čiastkové daňové priznanie/. Za zdaňovacie obdobie na rok 2018 podávajú daňové priznanie daňovníci, ktorí počas roka 2017 ·           nadobudli .....
2. 1. 2018

Pozor!!! Zmena zberu triedeného odpadu.

Žltá ,  modrá  a     zelená,  červená P O Z O R   Z M E N A ! Z B E R   T R I E D E N É H O   O D P A D U   M Á   N O V Ý   H A R M O N O G R A M.   N ebudú sa v jeden deň v mesiaci zbierať všetky zložky naraz , ale  VŽDY V UTOROK SA BUDÚ ZBIERAŤ DVE ZLOŽKY. Najbližšie termíny sú:   DŇA 23.1.2018 sa uskutoční  .....
30. 12. 2017

Koniec lekárskej pohotovostnej služby pre dospelých v Detve.

MUDr. Jozef Golian, prevádzkovateľ Lekárskej pohotovosti pre dospelých v Detve oznamuje, že dňa 31.12.2017 končí Lekárska pohotovosť pre dospelých v Detve z dôvodu nedostatku lekárov. Pacienti budú môcť od 1.1.2018 využívať služby Lekárskej pohotovosti pre dospelých vo Zvolene na Študentskej ul. č. 12 (budova internátov Technickej univerzity).
20. 12. 2017

Vianoce

  Prajeme Vám krásne prežitie vianočných sviatkov, príjemnú atmosféru v kruhu blízkych, šťastie a lásku po celý nový rok 2018       Vaša starostka, poslanci a zamestnanci OcÚ           VESELÉ VIANOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK    
20. 12. 2017

Ponuka voľných pracovných pozícií

Slovak Telekom, a.s. pripravuje pre rok 2018 viacero nových inovačných projektov, na ktorých vytvárame väčší počet pracovných miest vo všetkých regiónoch Slovenska.  PRIDAJ SA K TÍMU TELEKOM A PRIHLÁS SA NA VOLNÉ POZÍCIE: - Junior technik výstavby a inovácií telekomunikacných sietí - Technik výstavby a inovácií telekomunikacných sietí - Senior technik výstavby a inovácií telekomunikacných sietí - Stavbyvedúci  
12. 10. 2017

Ponuka pracovného miesta

Firma CMC, spol. s r.o. hľadá pracovníka na pozíciu  obsluha lisu peletovacej linky prevádzka Želobudza. Záujemca by mal mať stredoškolské vzdelanie najlepšie elektrikár, strojný zámočník. Vek 30 - 50 rokov. Záujemcovia sa môžu hlásiť priamo v peletárni, ktorá sa nachádza na farme v Želobudzi. Kontakt: p. Debnár,  0915 705 386  
4. 10. 2017

Notársky úrad v Detve

  Mgr. Peter Michalička, notár so sídlom v Detve oznamuje, že dňa 26. septembra 2017 otvorí Notársky úrad v Detve, na adrese ul. Obrancov mieru 15A, 1. poschodie vchod je z bočnej strany. Mgr. Peter Michalička, notár so sídlom v Detve oznamuje, že dňa 26. septembra 2017 otvorí  Notársky úrad v Detve , na adrese ul. Obrancov mieru 15A, 1. poschodie vchod je z bočnej strany.   (Notársky úrad sa nachádza .....
2. 9. 2017

Úrad vlády zrušil výzvu na podporu rozvoja športu. Naša obec žiadala o vybavenie detského ihriska v areáli MŠ.

Naša obec podala v termíne do 31.3.2017 žiadosť na úrad vlady SR o dotáciu na hracie prvky pre detské ihrisko v areáli MŠ. Dňa 30.8.2017 vyšla správa, že úrad vlády zrušil dotačnú výzvu na podporu rozvoja a športu na rok 2017, viac: https://www.aktuality.sk/clanok/517205/urad-vlady-zrusil-dotacnu-vyzvu-na-podporu-rozvoja-sportu/  a v prílohe.
24. 8. 2017

Doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

                                                                                  Zverejnenie adresy a elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v Dúbravách .....
27. 7. 2017

Predaj majetku po nariadení likvidácie dedičstva mimo dražby.

        Súdny komisár JUDr. Ľubomír Spodniak, notár so sídlom v Krupine, poverený konať Okresným súdom Zvolen v dedičskej veci Emílii Ragačovej, rod. Smutnej, oznamuje všetkým záujemcom predaj majetku poručiteľky, ktorý tvorí likvidačnú podstatu dedičstva, ktorý predaj sa vykonáva mimo dražby na záklde verejnej ponuky - oznamom. Ponúkaný majetok poručiteľky na predaj: viď. prílohu.
29. 6. 2017

Upozornenie!

Obec Dúbravy, prevádzkovateľ  verejnej kanalizácie v obci  žiada občanov,  aby nesplachovali vlhčené vreckovky, textílie, obaly z kozmetiky, osviežovačov vzduchu a biologický odpad do WC.  Uvedené spôsobuje upchávanie kanalizácie a poškodenie čerpadiel s  čím sa obci  zvyšujú náklady na údržbu  kanalizácie. V prípade, že sa bude tento problém naďalej vyskytovať bude obec nútená zohľadniť tieto náklady v poplatkoch .....
19. 6. 2017

VAROVANIE POLÍCIE SR

 Vážení občania, na základe neustáleho zaznamenávania trestnej činnosti páchanej na osobách vyššieho veku (seniorov), polícia upozorňuje občanov, najmä seniorov, aby nepožičiavali peniaze osobám, ktoré nepoznajú, nakoľko môže ísť o podvodníkov a zlodejov. V súčasnom období polícia zaznamenáva prípady, kedy neznáme osoby (páchatelia) volajú starším osobám na pevnú linku alebo mobil a predstavujú sa v telefóne .....
7. 2. 2017

Upozornenie KR PZ Banská Bystrica

      „ponáhľajte sa domov radšej pomaly“     V Banskobystrickom kraji z pohľadu dopravnej nehodovosti možno január 2017 považovať za tragický. Až 7 osôb (prevažne vodičov) sa už nevrátilo domov k svojim blízkym, pretože ich život vyhasol následkom dopravnej nehody.
31. 5. 2016

Zmena úradných hodín

Vážení občania, od 1.6.2016 sa menia úradné hodiny. 
29. 3. 2016

Ochrana lesov pred požiarmi

S príchodom jarných dní sa každoročne v prírode vytvárajú podmienky pre zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Z týchto dôvodov je potrebné upozorniť Vás na typické príčiny a poskytnúť Vám rady, ako tieto riziká podstatne obmedziť. Pri potulkách lesom a okolitou prírodou, ale aj pri bežnej turistike môžeme v týchto mesiacoch v prírode zistiť priaznivé podmienky pre zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. .....