dubravy

Knižnica

Knihovník: Helena Gajdošová

Adresa: Dúbravy 196, 962 12 Dúbravy
 

  Otváracie hodiny:

  Pondelok  16.00 - 18.00

 

  Štvrtok       16.00 - 18.00

 

Obecná knižnica má v obci Dúbravy dlhodobú pôsobnosť.  Od roku 1985 pracuje v knižnici ako neprofesionálna knihovníčka p. Helena Gajdošová. Poriada akcie s deťmi predškolského veku, s deťmi základných škôl čim si k pravidelným výpožičkám vedie deti od útleho veku. Deti chodia do knižnice veľmi radi. Nájdu tam vždy vhodnú knihu potrebnú radu o určenej téme či spisovateľovi na seminárne práce do školy.

Dobré výsledky vykazuje najmä od roku 1990. Máme záujem vyhovieť náročnejším čitateľom, preto knihovníčka často pristupuje aj k medziknižničným výpožičkám. Spolupracuje s Mestskou knižnicou v Detve, ale najmä s Krajskou knižnicou vo Zvolene.

Snažíme sa v rámci finančných možností pravidelne dopĺňať knižničný fond. Najviac čitateľov máme z detí od 6 do 15 rokov, ale aj študujúcej mládeže, ktorá sa obracia na knižnicu pri výpožičkách odbornej literatúry, ale aj povinnej literatúry.

Knižničný a výpožičný poriadok