dubravy

Materská škola

!!! Prerušenie prevádzky Materskej školy v Dúbravách z dôvodu rekonštrukcie.!!!

                                                                          Milí rodičia!

Z dôvodu prípravy priestorov Materskej školy na jej rekonštrukciu bude prevádzka Materskej školy prerušená už

                                                        od 14. 07. 2017 až do odvolania.

O možnom predĺžení rekonštrukcie Materskej školy budete vopred informovaní prostredníctvom obecného rozhlasu, webovej stránky obce Dúbravy alebo telefonicky riaditeľkou Materskej školy.

Prosíme Vás o pomoc pri prípravách na rekonštrukciu, neskôr aj pri upratovaní. O termínoch budete vopred informovaní riaditeľkou Materskej školy.