dubravy

Projekty

P.č.

Názov projektu

Plnenie cieľa

1.

Stierame rozdiely

Zavádzanie a rozvíjanie  životných  zručností/kľúčových kompetencií detí   rozpracované v sociálno – emocionálnej oblasti VaV.

2.

Adamko hravo-zdravo

Je to celoslovenský projekt  na podporu zdravia detí.

3.

Zdravá škola

Do tohto projektu  sme nie zapojený priamo, ale jednotlivé jeho  prvky využívame vo výchovno-vzdelávacom procese

4.

Región  Podpoľanie

Je to projekt zameraný na regionálnu výchovu. Spolupracujeme aj so ZŠ v Detve. Jednotlivé ciele máme rozpracované vo vlastných cieľoch ŠkVP.

5.

Evička nám ochorela

Ide o regionálny projekt, ktorý plníme v spolupráci so SČK vo Zvolene.

6.

Veselé zúbky

 Celoštátny  zdravotný projekt

7.

Bezpečnosť na ceste

Celoslovenský projekt zameraný na prvky dopravnej výchovy. Z tohto projektu využívame reflexné vesty a reflexné  označovacie prvky.

8.

Separujeme

Regionálny projekt spojený so súťažou v zbere PET fliaš a papiera.  V súťaži sa už viac ako päť rokov držíme na popredných miestach.