dubravy

Šport

31. 7. 2015

O pohár SNP

Každoročne sa v našej obci, na multifunkčom ihrisku, koná futbalový turnaj "O Pohár SNP" v malom futbale. Na turnaji si pravidelne zmeria sily niekoľko mužstiev z Dúbrav a okolitých obcí.  Umiestnené mužstvá získajú poháre, medaily a vecné ceny. Ďakujeme všetkým sponzorom, ktorí podporujú uvedené podujatia. Pochvala patrí aj organizátorom a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhajú pri zabezpečení turnaja.
31. 7. 2015

2015

Tímy: Atletico, Drím tím, Mladie Pušky, Sebo Team, DSK, Vadaš, Elitis a Body Check
31. 7. 2015

2013