dubravy

Voľby

7. 7. 2017

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

  Zverejnenie adresy a elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej   volebnej komisie v Dúbravách   pre  Voľby do orgánov samosprávnych krajov   Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana alebo koalícia starostke obce do  5. októbra 2017 .  Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím .....