dubravy

Informačná tabuľa

21. 5. 2018

Deň detí - Váľanie mája

 Obec Dúbravy Vás pozýva na Deň detí a Váľanie mája, dňa 26.5.2018 od 13:00 hod. v priestoroch areálu obecného úradu.  
16. 5. 2018

"Zachráň život s Kvapkou krvi."

 Materská škola a Obecný úrad v Dúbravách Vás pozývajú na deň zdravia a ochrany ľudského života v projekte: " Zachráň život s kvapkou krvi", dňa 23.05. 2018 o 13,00 hod v priestoroch okolo kultúrneho domu a ihriska.
12. 4. 2018

Cenová ponuka na predzásobovanie uhoľnými palivami pre rok 2018

  CENOVÁ PONUKA NA PREDZÁSOBENIE Uhoľné sklady ZVOLEN fir.Komerx palivá s. r. o. Oznamujú, že od 1. apríla 2018 prijímajú objednávky na zásobenie uhoľnými palivami pre rok 2018 Kocka hnedá CR Světec 16,99 €/q Orech hnedý ČR Světec .....
3. 4. 2018

Dobrovolná vojenská príprava

  Dobrovoľná vojenská príprava (DVP) je určená pre mladých ľudí, ktorí chcú absolvovať vojenský výcvik a získať základné vedomosti a zručnosti potrebné pre plnenie úloh ozbrojených síl a krízového manažmentu. Oznam Regrutačné skupiny Personálneho úradu OS SR od 19. marca do 27. apríla 2018 prijímajú žiadosti od záujemcov. Registrovať sa môžeš aj elektronicky.    
3. 4. 2018

Príprava uchádzačov na prijímacie skúšky na Akadémiu ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši

       Záujemcovia o vysokoškolské štúdium na Akadémii ozbrojených síl môžu využiť informačné, poradenské a konzultačné služby pre vysoké školy so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ktoré zabezpečujú a organizujú prípravu stredoškolákov na prijímacie skúšky. Bližšie informácie poskytneme záujemcom, pokiaľ nás osobne navštívia v Liptovskom Mikuláši, alebo nám zatelefonujú na číslo 0905 622 170. Osobnú návštevu je .....
22. 3. 2018

Ponuka práce

Firma PELETY CMC ponúka pracovné miesto na pozíciu:                               OPERÁTOR VÝROBY                                   ELEKTRIKÁR   Informácia pre uchádzačov: záujemcovia sa môžu prihlásiť na mail: melich@peletycmc.sk mobil: +421 905 464 502
15. 3. 2018

Verejný vodovod

Vážení občania! Oznamujeme Vám, že obec Dúbravy vykonáva prevádzkový zásah na objektoch verejného vodovodu: čistenie vodojemu. Uvedený prevádzkový zásah sa vykonáva na základe vzniknutej situácii , ktorou bola dodávka pitnej vody zo zhoršenou kvalitou senzorických vlastností vody, ktorým bol zvýšený zákal dodávanej pitnej vody.   Vzhľadom na to, že sa uvedený stav upravil, boli vykonané nasledovné opatrenia: - bol vykonaný .....
9. 3. 2018

Kvalita vody z verejného vodovodu

Vážení občania,   oznamujeme Vám, že voda z verejného vodovodu javí senzorické nedostatky, ktorým je zakál, ktorý nie je spôsobený nedostatočnou prevádzkou vodovodu ale geologickým podložím v našom katastri t.j.  kvalitou podzemnej vody. Odborníci nezaručujú, že tento nedostatok sa odstráni úpravou pitnej vody na úpravni pitnej vody.    O ukončení tohto javu Vás budeme informovať.  
26. 1. 2018

Upozornenie občanov na povinnosť pravidelného čistenia a kontrolu komínov

  Nakoľko v priebehu roka 2017 a začiatku roka 2018 sa v štatistike požiarovosti neustále objavujú požiare komínov - požiare sadzí v nevyčistených komínoch  resp. požiare od vykurovacích telies je nutné informovať občanov na povinnosti, ktoré im vyplývajú pri používaní palivových spotrebičov a komínov, na ich pravidelné čistenie a kontrolu.
24. 1. 2018

Zvyšovanie správnych poplatkov

  Od 1. januára 2018 sa zvyšujú správne a matričné poplatky (zákon NR SR č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch).   
5. 1. 2018

Úľava na poplatku za komunálny odpad

Upozorňujeme občanov, ktorí si chcú uplatniť  úľavu za vývoz komunálneho odpadu , aby doklady potvrdzujúce úľavu v zmysle schváleného VZN č. 16/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dúbravy  predložili do 31.1.2018.
5. 1. 2018

Upozornenie občanov /daňovníkov/ na podanie daňového priznania.

Upozorňujeme občanov /daňovníkov/, že každý daňovník u ktorého nastali zmeny ovplyvňujúce vyrubenie dane z nehnuteľnosti, dane za psa, je povinný podať do 31.1.2018  na Obecnom úrade v Dúbravách daňové priznanie /čiastkové daňové priznanie/. Za zdaňovacie obdobie na rok 2018 podávajú daňové priznanie daňovníci, ktorí počas roka 2017 ·           nadobudli .....
2. 1. 2018

Pozor!!! Zmena zberu triedeného odpadu.

Žltá ,  modrá  a     zelená,  červená P O Z O R   Z M E N A ! Z B E R   T R I E D E N É H O   O D P A D U   M Á   N O V Ý   H A R M O N O G R A M.   N ebudú sa v jeden deň v mesiaci zbierať všetky zložky naraz , ale  VŽDY V UTOROK SA BUDÚ ZBIERAŤ DVE ZLOŽKY. Najbližšie termíny sú:   DŇA 23.1.2018 sa uskutoční  .....
30. 12. 2017

Koniec lekárskej pohotovostnej služby pre dospelých v Detve.

MUDr. Jozef Golian, prevádzkovateľ Lekárskej pohotovosti pre dospelých v Detve oznamuje, že dňa 31.12.2017 končí Lekárska pohotovosť pre dospelých v Detve z dôvodu nedostatku lekárov. Pacienti budú môcť od 1.1.2018 využívať služby Lekárskej pohotovosti pre dospelých vo Zvolene na Študentskej ul. č. 12 (budova internátov Technickej univerzity).
20. 12. 2017

Úradné hodiny OcÚ Dúbravy počas vianočných sviatkov

  Oznamujeme občanom, že Obecný úrad v Dúbravách bude zatvorený v čase od 21. decembra 2017 do 2. januára 2018 z dôvodu čerpania dovolenky.       Vaša starostka a zamestnanci OcÚ          
20. 12. 2017

Vianoce

  Prajeme Vám krásne prežitie vianočných sviatkov, príjemnú atmosféru v kruhu blízkych, šťastie a lásku po celý nový rok 2018       Vaša starostka, poslanci a zamestnanci OcÚ           VESELÉ VIANOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK    
20. 12. 2017

Ponuka voľných pracovných pozícií

Slovak Telekom, a.s. pripravuje pre rok 2018 viacero nových inovačných projektov, na ktorých vytvárame väčší počet pracovných miest vo všetkých regiónoch Slovenska.  PRIDAJ SA K TÍMU TELEKOM A PRIHLÁS SA NA VOLNÉ POZÍCIE: - Junior technik výstavby a inovácií telekomunikacných sietí - Technik výstavby a inovácií telekomunikacných sietí - Senior technik výstavby a inovácií telekomunikacných sietí - Stavbyvedúci  
11. 12. 2017

Pozvánka na vianočný program

Vážení spoluobčania Obecný úrad v Dúbravách Vás všetkých srdečne pozýva na Vianočný program s Mikulášom dňa 16.12.2017 o 16:00 hod. do sály Kultúrneho domu v Dúbravách . V programe učinkujú: DFS Podpoľanček                                  Študenti Fakulty muzických umení Banská Bystrica                   .....
12. 10. 2017

Ponuka pracovného miesta

Firma CMC, spol. s r.o. hľadá pracovníka na pozíciu  obsluha lisu peletovacej linky prevádzka Želobudza. Záujemca by mal mať stredoškolské vzdelanie najlepšie elektrikár, strojný zámočník. Vek 30 - 50 rokov. Záujemcovia sa môžu hlásiť priamo v peletárni, ktorá sa nachádza na farme v Želobudzi. Kontakt: p. Debnár,  0915 705 386  
4. 10. 2017

Notársky úrad v Detve

  Mgr. Peter Michalička, notár so sídlom v Detve oznamuje, že dňa 26. septembra 2017 otvorí Notársky úrad v Detve, na adrese ul. Obrancov mieru 15A, 1. poschodie vchod je z bočnej strany. Mgr. Peter Michalička, notár so sídlom v Detve oznamuje, že dňa 26. septembra 2017 otvorí  Notársky úrad v Detve , na adrese ul. Obrancov mieru 15A, 1. poschodie vchod je z bočnej strany.   (Notársky úrad sa nachádza .....
4. 10. 2017

Dni mesta Detva 2017

  Mesto Detva Vás srdečne pozýva na oslavy Dní mesta Detva 2017 , ktoré sa budú konať v dňoch 7. a 8. októbra 2017 .   Súčasťou tohtoročných dní mesta je 10. spomienkové stretnutie na partizánsku prehliadku, ktorá sa konala v Detve 1.10.1944, Detviansky jarmok, bohatý kultúrny program, výstavy a sprievodné podujatia.  
8. 9. 2017

Ponuka voľného pracovného miesta

  CUKRÁRENSKÁ VÝROBA JOLL s.r.o., Nám. SNP 16, 962 12  Detva                                                     hľadá a príjme - cukrárku cukr. výrobkov, - prípadne pomocnú cukrárku   Bližšie info: viď. príloha
2. 9. 2017

Úrad vlády zrušil výzvu na podporu rozvoja športu. Naša obec žiadala o vybavenie detského ihriska v areáli MŠ.

Naša obec podala v termíne do 31.3.2017 žiadosť na úrad vlady SR o dotáciu na hracie prvky pre detské ihrisko v areáli MŠ. Dňa 30.8.2017 vyšla správa, že úrad vlády zrušil dotačnú výzvu na podporu rozvoja a športu na rok 2017, viac: https://www.aktuality.sk/clanok/517205/urad-vlady-zrusil-dotacnu-vyzvu-na-podporu-rozvoja-sportu/  a v prílohe.
24. 8. 2017

Doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

                                                                                  Zverejnenie adresy a elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v Dúbravách .....
2. 8. 2017

OČOVSKÁ FOLKLÓRNA HRUDA 2017

Organizátori podujatia: Obec Očová, PD Očová a Folklórne združenie Očovan Vás srdečne pozývajú na kultúrnu prehliadku OČOVSKÁ FOLKLÓRNA HRUDA 2017, ktorá sa bude konať v dňoch 11.-13.augusta 2017 v Očovej. Pestrú ponuku programu nájdete v prílohe. Organizátori sa tešia na Vašu účasť. 
27. 7. 2017

Predaj majetku po nariadení likvidácie dedičstva mimo dražby.

        Súdny komisár JUDr. Ľubomír Spodniak, notár so sídlom v Krupine, poverený konať Okresným súdom Zvolen v dedičskej veci Emílii Ragačovej, rod. Smutnej, oznamuje všetkým záujemcom predaj majetku poručiteľky, ktorý tvorí likvidačnú podstatu dedičstva, ktorý predaj sa vykonáva mimo dražby na záklde verejnej ponuky - oznamom. Ponúkaný majetok poručiteľky na predaj: viď. prílohu.
14. 7. 2017

Prerušenie prevádzky MŠ v Dúbravách z dôvodu rekonštrukcie.

                                                                                Milí rodičia! Z dôvodu prípravy priestorov Materskej školy na jej rekonštrukciu bude prevádzka Materskej školy prerušená už                     .....
12. 7. 2017

Zájazd na termálne kúpalisko Podhajská.

Výbor členskej základne COOP Jednoty v Detve organizuje pre svojich členov, teda aj pre členov z Dúbrav, v sobotu    22. júla 2017 zájazd na   termálne kúpalisko Podhajská. Člen COOP Jednoty a jeden rodinný príslušník bude mať cestu a vstup na kúpalisko  zdarma. Viacerí rodinní príslušníci sa  zájazdu môžu zúčastniť, len ak je nedostatok  prihlásených členov COOP Jednoty.   Odchod autobusu je .....
29. 6. 2017

Upozornenie!

Obec Dúbravy, prevádzkovateľ  verejnej kanalizácie v obci  žiada občanov,  aby nesplachovali vlhčené vreckovky, textílie, obaly z kozmetiky, osviežovačov vzduchu a biologický odpad do WC.  Uvedené spôsobuje upchávanie kanalizácie a poškodenie čerpadiel s  čím sa obci  zvyšujú náklady na údržbu  kanalizácie. V prípade, že sa bude tento problém naďalej vyskytovať bude obec nútená zohľadniť tieto náklady v poplatkoch .....
27. 6. 2017

Medzinárodný cyklistický maratón Tour de volcano Poľana 2017 - Okolo sopky Poľana.

Oznamujeme občanom, že v nedeľu 2. júla 2017 sa uskutoční medzinárodný cyklistický maratón Tour de volcano Poľana 2017 – Okolo sopky Poľana.  Trať pretekov vedie z Banskej Bystrice cez Brezno, Hriňovú, Skliarovo, Dúbravy, Očovú, Dolnú Mičinú, Hornú Mičinú späť do Banskej Bystrice. Cez našu obec budú pretekári prechádzať približne v čase od 13:30 hod. Žiadame občanov, aby pri vychádzaní z vedľajších ciest .....
19. 6. 2017

VAROVANIE POLÍCIE SR

 Vážení občania, na základe neustáleho zaznamenávania trestnej činnosti páchanej na osobách vyššieho veku (seniorov), polícia upozorňuje občanov, najmä seniorov, aby nepožičiavali peniaze osobám, ktoré nepoznajú, nakoľko môže ísť o podvodníkov a zlodejov. V súčasnom období polícia zaznamenáva prípady, kedy neznáme osoby (páchatelia) volajú starším osobám na pevnú linku alebo mobil a predstavujú sa v telefóne .....
31. 5. 2017

Pozvánka

Obec Dúbravy a MŠ v Dúbravách Vás srdečne pozýva na oslavu  Dňa detí a Váľanie mája v sobotu 3. júna 2017 do areálu Obecného úradu v Dúbravách s nasledujúcim programom: Od 15.00 hod. do 17.00 hod. budú prebiehať na viacšportovom ihrisku súťaže pre deti. Naše podujatie navštívia motorkári, ktorí deti povozia na svojich strojoch. Od 17.00 hod. sa deti budú môcť vyšantiť na nafukovacej šmýkačke.O 19.00 hod.spolu s ľudovou hudbou .....
11. 5. 2017

Oznámenie o vyhlásení výberového konania na funkciu riaditeľa Materskej školy v Dúbravách.

Obec Dúbravy podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov                                                 .....
2. 5. 2017

Pozvánka

  Vážení občania, pozývame Vás na stretnutie s Alojzom Hlinom, predsedom KDH spolu s predsedníctvom KDH k programu Nový November. Stretnutie sa uskutoční v PIATOK 5.mája  o 18.00 h v Detve, v Kultúrnom dome pri kostole. Všetci ste srdečne pozvaní. 
26. 4. 2017

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

  Oznamujeme občanom, že dňa   02.05.2017 /utorok/ bude v čase od 8:00 do 13:00 hod. prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s..   Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta uvedené v prílohe.
4. 4. 2017

Prihláste sa do súťaže o Kráľovnú Poľany.

Koordinačná rada Biosférickej rezervácie Poľana organizuje súťaž o Kráľovnú Poľany. Do súťaže sa môže prihlásiť slečna alebo žienka od 18 do 40 rokov   s pôvodom z Podpoľania. Na súťaž musí prísť v tradičnom Podpolianskom kroji. Záujemkyne hláste sa telefonicky na t.č. 045-5459520, 0914 113 569, obec@dubravy.sk  
30. 3. 2017

Kúpim pozemok v centre obce Dúbravy.

Kúpim pozemok v centre obce Dúbravy vhodný na výstavbu rodinného domu o výmere 800 – 1000 m2. Kontakt: 0911 068 999
20. 3. 2017

Dobrovoľnícky hasičský zbor Dúbravy - hľadáme 5 dobrovoľníkov.

Podľa nového zákona, musí mať obec nad 500 obyvateľov zriadený dobrovoľný hasičský zbor.   Hľadáme 5 dobrovoľníkov, ktorí sú ochotní vykonávať dobrovoľnícku hasičskú službu. Záujemcovia hláste na tel. č. 045-5459520, 0914113569 alebo na facebooku a na e-mail adrese: obec@dubravy.sk
7. 3. 2017

"Zachráň život s kvapkou krvi"

  Materská škola a Obecný úrad v Dúbravách Vás pozývajú    na Deň zdravia a ochrany ľudského života v projekte:             "ZACHRÁŇ ŽIVOT S KVAPKOU KRVI"
24. 2. 2017

Ponuka voľných pracovných miest v spoločnosti BILLA

  Získajte prácu ešte dnes!    Spoločnosť Billa hľadá nových  kolegov do svojho tímu aj vo Vašom okrese. Ak máte chuť pracovať začnite svoju kariéru v našich predajniach, skladoch, alebo na centrále v Bratislave. Ponúkame stabilné zamestnanie v medzinárodnej spoločnosti, kariérny rast, zaujímavé platové ohodnotenie a rôzne benefity pre Vás a Vašu rodinu . Ponúkaná práca je na hlavný pracovný pomer a vhodná aj pre absolventov .....
21. 2. 2017

Prerušenie distribúcie elektriny v časti Želobudza

       Oznamujeme občanom, že dňa 24.02.2017 /piatok/ bude v čase od 8:00 do 12:30 hod. prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s..   Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta v časti Želobudza uvedené v prílohe.
7. 2. 2017

Upozornenie KR PZ Banská Bystrica

      „ponáhľajte sa domov radšej pomaly“     V Banskobystrickom kraji z pohľadu dopravnej nehodovosti možno január 2017 považovať za tragický. Až 7 osôb (prevažne vodičov) sa už nevrátilo domov k svojim blízkym, pretože ich život vyhasol následkom dopravnej nehody.
3. 2. 2017

Verejná vyhláška o doručení rozhodnutia Hlavného banského úradu, Banská Štiavnica

Vysvetlenie: Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici vydal dňa 12.10.2016 rozhodnutie, ktorým zamietol návrh spoločnosti EMED Slovakia, s.r.o. na určenie dobývacieho priestoru Detva, ktorému sme sa všetci obyvatelia Podpoľania potešili. Hlavný banský úrad v Banskej Štiavnici na základe odvolania spoločnosti EMED Slovakia, s.r.o., dňa 25.1.2017 rozhodol, že ruší horeuvedené rozhodnutie a vec vracia Obvodnému banskému úradu v Banskej Bystrici na nové .....
31. 1. 2017

Žiadosť o spoluprácu občanov o hlásenie pohybu líšok za účelom individuálneho spôsob lovu líšky v intraviláne obce Dúbravy na základe rozhodnutia Okresného úradu Zvolen.

Vzhľadom na to, že v poslednom období bol v našej obci zaznamenaný pohyb väčšieho počtu líšok, ktoré obyvateľom napáchali značné škody, Obecný úrad v Dúbravách podal dňa 13.1.2017 žiadosť na Okresný úrad vo Zvolene, pozemkový a lesný odbor o povolenie mimoriadneho lovu líšok na nepoľovných plochách v obci Dúbravy. Na základe uvedenej žiadosti vydal Okresný úrad vo Zvolene povolenie na individuálny spôsob lovu líšky v intraviláne obce Dúbravy v .....
31. 1. 2017

Pozvánka na čiastočnú schôdzu riadneho zhromaždenia členov Urbárskej spoločnosti - Pozemkového spoločenstva Dúbravy

Urbárska spoločnosť - Pozemkové spoločenstvo Dúbravy Vás srdečne pozýva na čiastkovú schôdzu riadneho zhromaždenia členov US - PS Dúbravy, ktoré sa uskutoční: 12.03.2017 /Nedeľa/ o 15:00 hodine v Kultúrnom dome obce Dúbravy Program: 1.  Prezentácia účastníkov od 13:00 - 15:00 hod. 2.  Otvorenie 3.  Voľba komisií: Mandátovej, návrhovej a volebnej 4.  Správa o činností a hospodárení US za rok 2016 5.  .....
27. 1. 2017

Ponuka voľných pracovných miest pre strojárov v Trenčianskom kraji

B&B Business Group SK, s.r.o. Vo ľ né pracovné pozície pre strojárov v Tren č ianskom kraji s možnos ť ou nástupu ihne ď .   H ľ adáme obrába č ov kovov – CNC fréza, horizontka, sústruh,                    CNC operátorov, zámo č níkov, zvára č ov CO2.   .....
11. 1. 2017

Upozornenie občanov /daňovníkov/ na podanie daňového priznania.

 Upozorňujeme občanov /daňovníkov/, že každý daňovník u ktorého nastali zmeny ovplyvňujúce vyrubenie dane z nehnuteľnosti, dane za psa, je povinný podať do 31.1.2017 na Obecnom úrade v Dúbravách daňové priznanie /čiastkové daňové priznanie/. Za zdaňovacie obdobie na rok 2017 podávajú daňové priznanie daňovníci, ktorí počas roka 2016 ·          nadobudli .....
28. 12. 2016

Oznam o poskytnutí dotácie od Banskobystrického samosprávneho kraja na rekonštrukciu miestnej komunikácie.

Obec Dúbravy realizovala rekonštrukciu miestnej komunikácie časť Pažiť s finančnou podporou BBSK.
19. 12. 2016

Silvestrovská zábava

Pozývame občanov na silvestrovskú rozlúčku so starým rokom a privítanie Nového roka 2017 do sály KD v Dúbravách, so začiatkom od 20:00 hod. Občerstvenie si zabezpečí každý sám.
7. 12. 2016

Pozvánka na vianočný program.

Vážení spoluobčania Obecný úrad v Dúbravách Vás všetkých srdečne pozýva na Vianočný program s Mikulášom, ktorý sa uskutoční  dňa 10.12.2016 o 17:00 hod. v sále Kultúrneho domu v Dúbravách. V programe účinkujú Podpoliansky vrchári spolu s deťmi a občanmi našej obce. Po skončení programu bude pre Vás pripravená vianočná kapustnica a punč.   Tešíme sa na vašu účasť.
9. 9. 2016

Oznam o prerušení distribúcie elektriny v obci

Oznamuje občanom, že v dňoch 13.09.2016 a 14.09.2016 v čase od 8:00 do 14:30 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta uvedené v prílohe.
31. 5. 2016

Zmena úradných hodín

Vážení občania, od 1.6.2016 sa menia úradné hodiny. 
29. 3. 2016

Ochrana lesov pred požiarmi

S príchodom jarných dní sa každoročne v prírode vytvárajú podmienky pre zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Z týchto dôvodov je potrebné upozorniť Vás na typické príčiny a poskytnúť Vám rady, ako tieto riziká podstatne obmedziť. Pri potulkách lesom a okolitou prírodou, ale aj pri bežnej turistike môžeme v týchto mesiacoch v prírode zistiť priaznivé podmienky pre zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. .....
29. 12. 2015

Upozornenie od Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici   1 372 dopravných nehôd 32 usmrtených osôb 158 osôb ťažko zranených a 642 osôb ľahko zranených (usmrtených: 19 vodičov a spolujazdcov, 11 chodcov, 2 cyklisti)   Uvedené údaje sú za obdobie od 1. januára do 20. .....
7. 12. 2015

Vykurovacie obdobie a používanie palivových spotrebičov

Vážení občania, s príchodom chladného počasia sa začína vykurovacie obdobie a s ním aj zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Počas tohto obdobia hasiči už tradične evidujú zvýšený počet výjazdov k požiarom rodinných domov. Zimné vykurovacie obdobie je sprevádzané zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov, rovnako od samotných systémov vykurovania, ako aj od ich nesprávnej obsluhy, o čom nás každoročne presvedčuje .....
1. 12. 2015

Opiľovanie stromov

  Žiadame občanov, aby si opílili stromy a kríky, ktoré siahajú do miestnych komunikácii až do výšky 4,5 m, aby bol zabezpečený priechod komunálnej techniky za účelom odvozu komunálneho odpadu a zimnej údržby ciest. Občanom,ktorí nebudú túto požiadavku rešpektovať nebude možné zabezpečovať uvedené služby. Ďakujeme za pochopenie. 
20. 11. 2015

Vyhlásenie volieb

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 12.11.2015, rozhodnutím č. 307/2015 Z. z., vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu 5.marca 2016. 
13. 11. 2015

Verejné poďakovanie

  Verejné poďakovanie občanovi našej obce, bezpríspevkovému darcovi krvi, ktorý v týchto dňoch obdržal plaketu prof. MUDr. Jana Janského .     Strieborná JP za 20-násobné bezpríspevkové darcovstvo krvi: Ľubica Ľuptáková, Dúbravy 365   Vysoko hodnotíme tento šlachetný čin, pretože svojou krvou veľakrát pomohla prinavrátiť zdravie deťom, matkám, otcom, celej našej spoločnosti.  
14. 9. 2015

Oznámenie o strategickom dokumente

Obstarávateľ strategického dokumentu Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, predložil Okresnému úradu Banská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“), podľa  §5  ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (ďalej len „zákon“)  Oznámenie o vypracovaní .....
16. 4. 2015

Žiadosť o spoluprácu pri riešení problémov/stretov s medveďom v našom katastri a dotazníkový prieskum

Na základe žiadosti Správy chránenej krajinnej oblasti Biosférickej rezervácie Poľana o spoluprácu,  zverejňujeme na našej stránke požiadavku o spoluprácu občanov s uvedenou organizácou ohľadom stretu a názoru na výskyt medveďa hnedého v našom regióne. Žiadajú Vás o vyplnenie dotazníka - Prieskum verejnej mienky - medveď hnedý v Poľane a jeho zaslanie elektronickou poštou. Viac viď. príloha.