dubravy

13. 11. 2015

Verejné poďakovanie

 

Verejné poďakovanie

občanovi našej obce, bezpríspevkovému darcovi krvi, ktorý v týchto dňoch obdržal plaketu prof. MUDr. Jana Janského.

 

 

Strieborná JP za 20-násobné bezpríspevkové darcovstvo krvi:

Ľubica Ľuptáková, Dúbravy 365

 

Vysoko hodnotíme tento šlachetný čin, pretože svojou krvou veľakrát pomohla prinavrátiť zdravie deťom, matkám, otcom, celej našej spoločnosti.