dubravy

21. 2. 2017

Prerušenie distribúcie elektriny v časti Želobudza

 

     Oznamujeme občanom, že dňa 24.02.2017 /piatok/ bude v čase od 8:00 do 12:30 hod.

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy

prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s..

 

Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta v časti Želobudza uvedené v prílohe.