dubravy

15. 3. 2018

Verejný vodovod

Vážení občania!

Oznamujeme Vám, že obec Dúbravy vykonáva prevádzkový zásah na objektoch verejného vodovodu: čistenie vodojemu. Uvedený prevádzkový zásah sa vykonáva na základe vzniknutej situácii , ktorou bola dodávka pitnej vody zo zhoršenou kvalitou senzorických vlastností vody, ktorým bol zvýšený zákal dodávanej pitnej vody.
 

Vzhľadom na to, že sa uvedený stav upravil, boli vykonané nasledovné opatrenia:

- bol vykonaný odber pitnej vody laboratóriom ALS SK, s.r.o. 

- bol vyčistený vodojem